Vår tro

Vad står de för och vad tror de på i Stöpens Pingstförsamling? Frågan är svår att besvara eftersom vi är individer som ibland inte är överens om allt. Ändå vill vi kunna ge ett svar:

 

Vi tror

 

  • att det bara finns en evig och sann Gud som är alltings skapare och frälsare. Han är fullkomligt helig, rättvis, kärleksfull, pålitlig och nådefull. Denne Gud har uppenbarat sig som en, men i tre personer: Gud fadern, Gud Sonen och Gud den helige ande.

 

  • att bibeln är Guds ord, skriven av människor som han har inspirerat. Bibeln är vårt slutgiltiga rättesnöre för tro och liv, ofelbar i allt den har för avsikt att lära ut.

 

  • att mänskligheten blev skapad till guds avbild, till man och kvinna, för att lära känna honom och finna sin glädje i honom. Eftersom mänskligheten frivilligt valde att göra uppror mot gud och hans herravälde gick den härlighet han gett oss förlorad. Följderna av människans synd blev att sjukdom, lidande, död och de kom in i världen. Dessutom gick relationerna mellan Gud och människa och människor emellan sönder.

 

  • att herren Jesus Kristus, Guds enfödde son, avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, Guds smorde, kläddes i den helige andes kraft för att introducera guds rike på jorden. Han korsfästes för våra synder, dog, begravdes, uppstod och steg upp till himlen, där han lever idag i faderns och sitt folks närhet. Han är helt och hållet både ”sann Gud och sann människa”.

 

  • att människan blir frälst genom Guds nåd, genom tron på Jesus Kristus och hans fullbordade verk. Vem som helst kan bli upprättad i sin relation till gud, genom att omvända sig, tro och personligt ta emot Jesus som sin frälsare och herre. Den helige ande övertygar oss om vårt behov av Gud, föder på nytt, rättfärdiggör och adopterar oss när vi går in i Guds rike som hans söner och döttrar.

 

  • att människan behöver den helige andes hjälp för att kunna leva ett heligt liv som behagar Gud. Den helige ande bor i den kristne och hjälper både män och kvinnor att betjäna andra på ett övernaturligt sätt. Dopet i den helige ande enligt apg. 1:4-8 och 2:4, syftar till att de som tror ska få kraft att bli Jesu vittnen.

 

  • att Kristi fullkomliga och återlösande seger på korset gör det möjligt för människan att leva fri från fiendens inflytande – synd, lögner, sjukdom och lidande.

 

  • att församlingen består av alla som av hjärtat tror på Jesus Kristus och har blivit döpta. Nattvard firas av de troende både föra att minnas vad Jesus har gjort och för att möta honom, i nuet, till dess han kommer tillbaka. Församlingen existerar föra tt fortsätta Jesu tjänst på jorden. Det innebär att sprida Guds rike genom att förstöra fiendens görningar, predika och leva ut de goda nyheterna om Guds kärlek, göra lärjungar av alla folk, döpa dem och lära dem att älska och lyda Gud.

 

  • att Guds rike ständigt växer och att vårt saliga hopp, Jesu Kristi bokstavliga återkomst i härlighet – för sin församling, kommer att infrias. Vi tror att både helvetet och himlen existerar som konkreta platser och att varje människa kommer att uppstå för att stå till svars inför Gud som Domare på domens dag. Tron på Jesus Kristus, inte ens egna gärningar, kommer att bestämma utgången: evig död eller evigt liv.

.

Instagram

SoundCloud

Så älskade Gud världen att Han gav den Sin ende son, för att de som tror på Honom inte skall gå under utan ha evigt liv.

Joh. 3:16

 

Du vet väl att Du alltid är välkommen till våra Gudstjänster på söndagar kl. 10:30, och såklart även till våra andra samlingar och aktiviteter i kyrkan!

Copyright © Stopenpingst

Frågor? Maila: webmaster@stopenpingst.se